Šią draudimo rūšį sudaro penkios draudimo apsaugos: medicininių ir repatriacijos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, bagažo draudimas, civilinės atsakomybės prieš trečiuosius asmenis draudimas ir dėl neįvykusios kelionės patirtų nuostolių draudimas.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Šio draudimo tikslas – apsaugoti Jūsų ir Jūsų šeimos finansinį saugumą įvykus nelaimingam atsitikimui, kai laikinai arba visam laikui prarandamas darbingumas, arba mirties atveju.

Gyvybės rizikos draudimas

Šio draudimo tikslas – Jūsų nelaimės atveju apsaugoti Jūsų artimuosius nuo Jūsų prisiimtų finansiniu įsipareigojimų. Šiuo draudimu draudžiamasi gaunant paskolas, kreditus.

Investicinis gyvybės draudimas

Tai kaupiamojo gyvybės draudimo rūšis. Šio draudimo galiojimo metu Jūsų gyvybė apdrausta kaupiamai sumai, o kaupiamos lėšos naudojamos investiciniams projektams (akcijoms, vertybiniams popieriams).

Naudojantis šiuo draudimu galima pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata.

Kaupiamasis gyvybės draudimas

Šios draudimo rūšies tikslas – suderinti gyvybės draudimą bei pinigų kaupimą. Periodinės įmokos kaupiamos ir pasibaigus sutarties terminui visa sukaupta suma, kartu su pelnu, grąžinama Jums. Visą sutarties galiojimo laikotarpį Jūs esate apdrausti sudarytos sutarties sumai, kuri, įvykus nelaimei, išmokama Jūsų nurodytiems asmenims. Ši apsauga galioja visame pasaulyje.

Naudojantis šiuo draudimu galima pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata.

Pensijų draudimas

Šio draudimo tikslas sukaupti lėšų senatvei. Įmokos kaupiamos (gali būti vienkartinė įmoka) visą sutarties laikotarpį, jam pasibaigus, pasirinktomis sąlygomis mokama pensija. Mirus apdraustąjam asmeniui, sutarties galiojimo metu sukaupta suma išmokama artimiesiems.

Studijų draudimas

Ši draudimo rūšis skirta Jūsų vaikų finansinei paramai užtikrinti. Periodiškų įmokų suma pasibaigus sutarties terminui, dalimis (stipendijos pavidalu) arba pilnai, išmokama Jūsų vaikui. Šios sutarties galiojimo metu Jūs esate apdrausti sudarytos sutarties sumai, t.y. atsitikus nelaimei įmokos nemokamos, tačiau išmoka, pasibaigus sutarčiai, išmokama pagal sudarytos sutarties sąlygas.

Naudojantis šiuo draudimu galima pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata.

Šeimos draudimas

Šeimos draudimo sutartis mokant vieną bendrą periodinę įmoką užtikrina draudimo apsaugą ir finansines garantijas visiems šeimos nariams. O pagal sutartį kaupiamas kapitalas draudėjo nuožiūra gali būti suskirstytas dalimis, kurios, pasibaigus sutarčiai, atiteks kiekvienam apdraustajam.

Naudojantis šiuo draudimu galima pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata.

Šis fondas skirtas senatvės pensijos kaupimui asmeninėje sąskaitoje, esančioje pasirinktame pensijų fonde. Tai nereikalauja jokių papildomų išlaidų, be to suteikia galimybę gauti didesnę senatvės pensiją. Tokiu būdu kaupiama asmeninė nuosavybė, kurią apdraustojo mirties atveju paveldės artimieji.

Pensijų fondų dalyviai kaip ir visi naudojasi visomis socialinio draudimo išmokomis, susijusiomis su nedarbingumu, ligomis, motinyste.

Šiuo draudimu Jūsų padaryta žala atlyginama kitam asmeniui ar jo turtui.

Šiuo draudimu Jūs apsidraudžiate nuo nuostolių patirtų Jūsų automobiliui. Šis draudimas padengs patirtus nuostolius vagystės, avarijos, nelaimingų atsitikimų, trečių asmenų įvykdytų nuostolių atvejais. Draudimas galioja tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Šis draudimas užtikrina dėl Jūsų kaltės padarytos avarijos žalos atlyginimą. Nuo 2002 metų sausio 1 dienos ši draudimo rūšis privaloma visoms transporto priemonėms.

Šio draudimo tikslas – atlyginti Jūsų patirtus nuostolius jei draudiminio įvykio metu būtų sugadintas ar sunaikintas Jūsų būstas ir/ar jame esantis turtas.

Atvykstantiems į Lietuvą užsieniečiams yra aktualu įsigyti kelionių medicininių išlaidų draudimą.
-toks draudimas dažnai yra reikalingas gauti leidimą gyventi Lietuvoje
-jis užtikrina, kad susirgęs užsienietis Lietuvoje nemokamai gaus būtinąją medicininę pagalbą.
-yra galimybė įsigyti draudimo apsaugą ne tik Lietuvoje, bet ir Šengeno valstybėse.