Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Šio draudimo tikslas – apsaugoti Jūsų ir Jūsų šeimos finansinį saugumą įvykus nelaimingam atsitikimui, kai laikinai arba visam laikui prarandamas darbingumas, arba mirties atveju.

Gyvybės rizikos draudimas

Šio draudimo tikslas – Jūsų nelaimės atveju apsaugoti Jūsų artimuosius nuo Jūsų prisiimtų finansiniu įsipareigojimų. Šiuo draudimu draudžiamasi gaunant paskolas, kreditus.

Investicinis gyvybės draudimas

Tai kaupiamojo gyvybės draudimo rūšis. Šio draudimo galiojimo metu Jūsų gyvybė apdrausta kaupiamai sumai, o kaupiamos lėšos naudojamos investiciniams projektams (akcijoms, vertybiniams popieriams).

Naudojantis šiuo draudimu galima pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata.

Kaupiamasis gyvybės draudimas

Šios draudimo rūšies tikslas – suderinti gyvybės draudimą bei pinigų kaupimą. Periodinės įmokos kaupiamos ir pasibaigus sutarties terminui visa sukaupta suma, kartu su pelnu, grąžinama Jums. Visą sutarties galiojimo laikotarpį Jūs esate apdrausti sudarytos sutarties sumai, kuri, įvykus nelaimei, išmokama Jūsų nurodytiems asmenims. Ši apsauga galioja visame pasaulyje.

Naudojantis šiuo draudimu galima pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata.

Pensijų draudimas

Šio draudimo tikslas sukaupti lėšų senatvei. Įmokos kaupiamos (gali būti vienkartinė įmoka) visą sutarties laikotarpį, jam pasibaigus, pasirinktomis sąlygomis mokama pensija. Mirus apdraustąjam asmeniui, sutarties galiojimo metu sukaupta suma išmokama artimiesiems.

Studijų draudimas

Ši draudimo rūšis skirta Jūsų vaikų finansinei paramai užtikrinti. Periodiškų įmokų suma pasibaigus sutarties terminui, dalimis (stipendijos pavidalu) arba pilnai, išmokama Jūsų vaikui. Šios sutarties galiojimo metu Jūs esate apdrausti sudarytos sutarties sumai, t.y. atsitikus nelaimei įmokos nemokamos, tačiau išmoka, pasibaigus sutarčiai, išmokama pagal sudarytos sutarties sąlygas.

Naudojantis šiuo draudimu galima pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata.

Šeimos draudimas

Šeimos draudimo sutartis mokant vieną bendrą periodinę įmoką užtikrina draudimo apsaugą ir finansines garantijas visiems šeimos nariams. O pagal sutartį kaupiamas kapitalas draudėjo nuožiūra gali būti suskirstytas dalimis, kurios, pasibaigus sutarčiai, atiteks kiekvienam apdraustajam.

Naudojantis šiuo draudimu galima pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata.