Šio draudimo tikslas – atlyginti Jūsų patirtus nuostolius jei draudiminio įvykio metu būtų sugadintas ar sunaikintas Jūsų būstas ir/ar jame esantis turtas.