Remiantis transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatomis, visos Lietuvoje registruotos transporto priemonės tūri būti apdraustos civilinės atsakomybės draudimu (TPVCA).

Šis draudimas suteikia:

  • Iki  1 050 000 Eur apsaugą dėl trečiųjų asmenų turtui padarytos žalos
  • Iki  5 210 000 Eur apsaugą dėl asmeniui padarytos žalos, įskaitant ir neturtinę žalą

Kas yra apdraudžiama:

  • nukentėjusio asmens transporto priemonė;
  • žala gamtai (užteršimas)
  • nukentėjusio automobilio vairuotojas ir keleiviai;
  • nukentėjusiame automobilyje esantis turtas;
  • kaltininko automobilyje važiavę keleiviai;
  • kitas turtas, pvz.: kelio atitvaras, šviesoforas, tvora, ir pan.
  • nukentėjusio sveikatos grąžinimo išlaidos, laidojimo išlaidos, negautos pajamos.

Yra siūlomos papildomos paslaugos prie TPVCA draudimo sutarties: pagalba kelyje, vairuotojo ir keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.