Šiuo draudimu Jūsų padaryta žala atlyginama kitam asmeniui ar jo turtui.