www.lb.lt – Lietuvos bankas

Šiuo metu prižiūri per 650 finansų rinkos dalyvių – bankus, kredito unijas, draudimo bendroves, mokėjimo įstaigas, valdymo įmones, vartojimo kredito davėjus, emitentus ir kt. Siekia, kad rinka veiktų patikimai ir efektyviai, darniai vystytųsi, rinkos dalyviai elgtųsi atsakingai; kad vartotojai priimtų racionalius finansinius sprendimus ir jų teisės būtų apgintos.

www.cab.lt – Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras

Čia galite pasitikrinti, ar apdraustas automobilis

Pagrindinės Biuro funkcijos:

 • atlygina žalą nukentėjusiems per eismo įvykį nuo nedraustos transporto priemonės;
 • koordinuoja draudimo įmonių veiklą, susijusią su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu;
 • kaupia informaciją, susijusią su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, valdo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazę;
 • veikia kaip Lietuvos Respublikos žalų atlyginimo institucija (t. y. nagrinėja pretenzijas dėl padarytos žalos Europos Sąjungos ar užsienio valstybėje bei moka išmokas nukentėjusiems esant  įstatyme apibrėžtoms sąlygoms);
 • atlieka informacijos centro funkcijas (t. y. užtikrina duomenų rinkimo koordinavimą ir pateikimą asmenims, turintiems teisę gauti atitinkamą informaciją);
 • kartu su kompetentingomis institucijomis formuoja bendrą transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo politiką Lietuvoje;
 • vykdo tarptautinius įsipareigojimus pagal žaliosios kortelės sistemą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
www.regitra.ltValstybės įmonė „Regitra”

Čia galite pasitikrinti, ar apdraustas automobilis, ar galioja techninė apžiūra, ar leidžiamas dalyvavimas eisme.

 • Įmonė tvarko Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registrus, registruoja motorines transporto priemones ir jų priekabas, egzaminuoja kandidatus į vairuotojus, išduoda ir keičia vairuotojo pažymėjimus.
www.e-tar.lt – Teisės aktų registras
www.vmi.lt – Lietuvos Respublikos Valstybinė Mokesčių Inspekcija
www.dbr.lt – Draudimo brokerių rūmai
 • parengia ir patvirtina draudimo brokerių profesinės etikos kodeksą ir kontroliuoja, kaip jo laikomasi;
 • rengia Draudimo brokerių rūmų įstatų pakeitimus ir papildymus;
 • rengia Draudimo brokerių garbės teismo nuostatus;
 • tvirtina draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino programą ir vertinimo metodiką, nustato egzamino laikymo ir mokėjimo už jį tvarką, organizuoja draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą ir egzaminuoja draudimo brokerius arba perduoda draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino vykdymą trečiajam asmeniui;
 • sprendžia draudimo brokerių profesinės veiklos gerinimo klausimus;
 • nagrinėja asmenų skundus dėl draudimo brokerių profesinės etikos pažeidimų;