Kelionės draudimas: kad keliaudami jaustumėtės saugiai, svarbu ne tik pasirūpinti draudimu, bet ir įsigilinti, kokiais atvejais jis pagelbės.

Šią kompleksinę draudimo rūšį sudaro kelios draudimo apsaugos: medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, bagažo draudimas, civilinės atsakomybės prieš trečiuosius asmenis draudimas ir dėl neįvykusios kelionės patirtų nuostolių draudimas.

Svarbu žinoti, kad kelionių draudimas atlygina tik už tokį gydymą ar vaistus, kurie buvo būtini ir neatidėliotini. Įvykiai, kuriuos buvo galima iš anksto numatyti arba kurių gydymą galima atidėti iki grįžimo namo, nėra draudžiamieji.

Susižalojus ar susirgus kelionėje, patariame kreiptis į gydymo įstaigą, kad kuo skubiau būtų suteikta kvalifikuota medicinos pagalba. Prireikus konsultacijos, skambinkite draudimo polise nurodytais pagalbos telefono numeriais ir gausite patarimą kaip toliau elgtis nelaimės atveju. Atminkite, kad apie įvykį Draudiką informuoti ypač svarbu tuomet, jeigu kelionės metu yra reikalingas gydymas ligoninėje.