Laidavimo draudimas užtikrina kliento sutartinių įsipareigojimų įvykdymą.

Atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimas:

Sudarant atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimo sutartį, draudžiami draudėjo įsipareigojimai sumokėti nustatytus ir tam tikram laikotarpiui atidėtus muito bei kitus mokesčius už importuojamas prekes arba atlikti kitas su prekėmis susijusias muitinės procedūras ir muitinės sankcionuotus veiksmus.

Gali būti išduodama vienkartinė arba bendroji muito garantija.

Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas:

Sudarant sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo sutartį, draudžiami draudėjo (rangovo) įsipareigojimai įvykdyti užsakovo paskelbto konkurso arba sudarytos sutarties sąlygas. Draudimo rinkoje dažniausiai pasitaikančios laidavimo draudimo rūšis:

  • Pasiūlymo laidavimas – draudikas užtikrintų tiesioginius užsakovo nuostolius, jeigu draudėjas (rangovas) prekių ar paslaugų prikimo-pardavimo konkurso metu atsiimtų savo pasiūlymą, atsisakytų sudaryti sutartį, nepateiktų sutarties atlikimo ir/arba išankstinio apmokėjimo užtikrinimo laidavimų ar laiku neatvyktų sudaryti sutarties.
  • Atlikimo laidavimas – draudikas užtikrintų tiesioginius užsakovo nuostolius, jeigu draudėjas (rangovas) neatliktų darbų, nepatiektų prekių, nesuteiktų paslaugų pagal sutartyje numatytus reikalavimus. Taip pat jeigu draudėjas (rangovas) pažeis sutartyje nustatytus terminus arba neteisėtai atsisakys vykdyti pradėtus darbus, tiekti prekes arba teikti paslaugas pagal su užsakovu pasirašytą sutartį.
  • Išankstinio apmokėjimo laidavimas – draudikas užtikrintų tiesioginius užsakovo nuostolius, jeigu draudėjui (rangovui) pagal pasirašytą sutartį suteiktas avansas būtų panaudotas ne pagal paskirtį.
  • Garantinio laikotarpio laidavimas – draudikas užtikrintų tiesioginius užsakovo nuostolius, jeigu draudėjas (rangovas) garantinio laikotarpio metu neištaisytų dėl draudėjo (rangovo) kaltės atsiradusių rangos darbų defektų.

Sužinokite, kiek Jums kainuos pasiūlymo, atlikimo, garantinio laikotarpio laidavimo ar

atsakomybės, atliekant muitinės procedūras draudimas!