Nuo 2017 sausio 1 d. visi statybos darbai privalo būti apdrausti statybos darbų bei civilinės atsakomybės draudimais.

Draudimo sutartis turi būti sudaroma nuo statybų pradžios iki visų darbų užbaigimo.

Šį draudimą sudaro:

 • Statybos darbų draudimas nuo visų rizikų, tokių kaip:
  • Gamtinės jėgos;
  • Ugnis;
  • Vagystė;
  • Trečiųjų asmenų tyčinė veikla;
  • Žala dėl netinkamai atliekamų darbų;
  • Žala padaryta tretiesiems asmenis.
 • Civilinės atsakomybės draudimas – draudikas atlygina nuostolius tretiesiems asmenims, jeigu jų turtas ar sveikata nukentėtų dėl atliekamų statybos darbų.

Pareiga apdrausti statybos darbus ir civilinę atsakomybę tenka tiek įmonėms (statytojams ar rangovams), tiek privatiems asmenims;

 • Rangovui – kai užsakovas sudaro su rangovu rangos sutartį visiems statinio statybos darbams.
 • Užsakovui – kai statyba vykdoma ūkio arba mišriu būdu.

Kada šis draudimas neprivalomas?

 • Jei statomas, griaunamas, rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas nesudėtingas pastatas.
 • Atliekant paprastąjį remontą.