„SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas asmenims ir įmonėms Lietuvoje teikia visas pagrindines gyvybės draudimo paslaugas.

1999 m. bendrovė pradėjo savo veiklą kaip AB Vilniaus banko įmonė UAB „VB gyvybės draudimas“.

2000 m. UAB „VB gyvybės draudimas“ įsigijo UAB „Hermis asmens draudimas“.

2005 m. bendrovė pakeitė pavadinimą į UAB „SEB VB gyvybės draudimas“.

2008 m. bendrovė pakeitė pavadinimą į UAB „SEB gyvybės draudimas“.

2010 m. siekiant optimizuoti tarptautinės finansų grupės SEB veiklą, 2010 metais AB SEB bankas perleido akcijas tarptautinės SEB grupės gyvybės draudimo bendrovei „SEB Life and Pension Holding AB“ (anksčiau vadinta „SEB Trygg Liv Holding Aktiebolag“), kuri dabar valdo 100 proc.  akcijų.

Įmonės vienintelė akcininkė įmonė „SEB Life and Pension Holding AB“ 2018 m. gegužės 14 d. priėmė sprendimą pertvarkyti įmonę pakeičiant jos teisinę formą iš uždarosios akcinės bendrovės į akcinę bendrovę. Po pertvarkymo (nuo 2018 m. liepos 17 d.) bendrovės pavadinimas yra AB „SEB gyvybės draudimas“.

SEB Life and Pension Baltic SE Lietuvos filialo prisiimtą draudimo riziką pagal naujas sudarytas sutartis nuo 2014 m. sausio 1 d. perdraudžia tarptautinė perdraudimo bendrovė Gen Re.