Nevisiškas draudimas – jeigu draudimo liudijime draudimo suma nustatyta ir yra mažesnė už draudimo vertę draudimo sutarties sudarymo dieną, įvykus draudžiamajam įvykiui draudimo išmoką apskaičiuojama pagal draudimo sumos ir draudimo vertės santykį. Auganti infliacija Lietuvoje ir augančios statybų kainos verčia susirūpinti nevisiško draudimo rizika

Į ką šiuo metu būtina atkreipti dėmesį, kad vėliau finansiškai netektų nukentėti nuo nevisiško draudimo pasekmių?

Nevisiško, (proporcinio), draudimo rizika kyla tais atvejais, kai patirta žala viršija numatytą maksimalią sutartyje numatytą draudimo sumą. Draudimo objekto vertei didelę įtaką daro infliacija. Pavyzdžiui, dabar gali nutikti taip, kad pastatas, dar prieš kelis metus apdraustas 200 tūkst. eurų suma, šiuo metu realiai kainuotų 300 tūkst. eurų, nes statybinių medžiagų ir darbų kainos yra pastebimai išaugusios. Tai reiškia, kad identišką statinį šiuo metu pastatyti, o taip pat ir remontuoti, kainuoja gerokai daugiau nei tuo metu, kai buvo sudaryta sutartis, ir numatytų sumų šiuo metu gali nebeužtekti padengti nuostoliams.

Šiuo metu reikėtų svarstyti maždaug 20-30 proc. draudimo vertės kėlimą, palyginti, pvz. su 2021 metų vertėmis. Būtina įsitikinti, ar vertės yra apskaičiuotos tinkamai ir ar jos atitinka šiandieninę tikrovę, kurioje infliacija vis dar šauna į viršų.

Prognozuoti, kaip viskas atrodys kad ir netolimoje ateityje yra sudėtinga, net ir ekonomistai negali vieningai sutarti, kiek dar kils infliacija. Turto draudimo atveju vienintelis kelias – pabandyti sušvelninti infliacijos poveikį didinant apdrausto turto vertes. Patirtis rodo, kad kainų lygis ateityje tikrai nesileis drauge su infliacija, kuri anksčiau ar vėliau ims kristi. Dabartinis ar panašus kainų lygis bus naujoji mūsų realybė.

Todėl maloniai kviečiame peržiūrėti savo draudimo sutartis ir pasikonsultuoti, aptarti Jūsų poreikius ir lūkesčius.

Prašome kreipkitės: fillix@fillix.lt, +370650 43334. Mūsų paslaugos yra Jums nemokamos.

Nevisiškas draudimas