Draudimo objektas yra finansiniai interesai, susiję su kompiuterinės įrangos (kompiuterių, duomenų saugyklų, tinklo įrangos ir programinės sistemos įrangos) sugadinimu ar sunaikinimu (dėl kibernetinės atakos), duomenų sugadinimu (dėl kibernetinės atakos), o taip pat finansiniai interesai, susiję su draudėjo civiline atsakomybe dėl kibernetinės atakos.

Produktas skirtas įvairaus dydžio ir pobūdžio įmonėms (pritaikytas bet kokiam smulkiam ir vidutiniam bei stambiam verslui), kurios siekia maksimaliai apsaugoti savo veiklą nuo netikėtų įvykių, susijusių su kibernetinėmis atakomis ar duomenų bei sistemų saugumo pažeidimais.

Pagrindinės draudimo apsaugos:

  • civilinė atsakomybė dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų;
  • reguliuojančių institucijų baudos dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų, įskaitant baudas dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimų (GDPR);
  • krizės valdymo išlaidos po įvykio, susijusio su sistemų ir duomenų saugumo pažeidimais;
  • civilinė atsakomybė dėl informacinių sistemų ir informacijos saugumo pažeidimų.

Papildomos draudimo apsaugos: