Verslo nutrūkimo draudimo rizikos yra panašios, kaip ir turto draudime. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, kuris sukėlė turtinę žalą, apsidraudusi įmonė būtų apsaugota nuo finansinių nuostolių, atsiradusių dėl veiklos sustabdymo arba nutrūkimo. Veiklą ne visada iš karto įmanoma atnaujinti dėl pastatų ir įrangos atstatymo/remonto darbų arba naujos įrangos pristatymo terminų.

Po draudžiamojo įvykio įmonė nepraranda suplanuoto pelno, išlaiko galimybę įvykdyti savo pastovius finansinius įsipareigojimus, atlyginamos pastovios sąnaudos, išsaugomi geriausi specialistai, nes būtų atlyginamos darbo užmokesčio išlaidos.

Draudikas atlygintų nuostolius ne tik iki fizinio turto atstatymo, bet iki to lygio, kokiame būtų buvusi įmonė, jeigu nebūtų buvusi pertraukta jos veikla:

  • negautą įmonės grynąjį pelną
  • pastovias veiklos sąnaudas (atlyginimai, mokesčiai, bankų palūkanos, nuomos išlaidos ir kt.)
  • papildomas išlaidas ir būtinas pagrįstas išlaidas (įrengimų perinstaliavimo, apšvietimo, šildymo, reklamos, apsaugos, laikino sandėliavimo ir kitas išlaidas)
  • kitas draudimo sutartyje aptartas konkrečiai veiklai aktualias išlaidas.