Įmonės civilinės atsakomybės draudimas

Draudikas atlygina žalą tretiesiems asmenims jų turtui ir/ar jų sveikatai ar gyvybei, tame tarpe ir neturtinę žalą, sukeltą dėl tiesioginės draudėjo (apdraustojo) vykdomos veiklos ir/ar pateiktu netinkamos kokybės produktu, jeigu pagal galiojančius teisės aktus draudėjas (apdraustasis) yra pripažįstamas atsakingas už sukeltą žalą.

Draudžiamų žalų pavyzdžiai dėl kurių galėtų būti mokamos draudimo išmokos:

  • dėl vykdomos veiklos, pvz. įrengiant vėdinimo sistemą arba elektros instaliaciją, kiltų gaisras;
  • dėl valdomų pastatų ar patalpų, pvz. jei užpiltumėte kaimynus, kilęs gaisras išplistų į kaimynines patalpas arba svečias susižalotų jūsų valdomose patalpose;
  • dėl gaminamos produkcijos, pvz. jei klientai susižalotų arba apsinuodytų pagamintu maisto produktu;
  • dėl savaeigių darbo mašinų naudojimo, taip pat vykdant krovos darbus, sandėliuojant krovinius, atliekant terminalo operacijas.
  • dėl kitų individualiai aptartų apdraustų rizikų.

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

  • Darbdavys privalo užtikrinti darbuotojui saugias darbo sąlygas. Jeigu darbuotojas nukenčia darbo vietoje bei kelionės iš/į darbą metu ir darbdaviui kyla civilinė atsakomybė jis privalo atlyginti darbuotojui patirtą žalą.
  • Draudikas atlygintų nukentėjusiam darbuotojui arba naudos gavėjui patirtas išlaidas dėl jo sužalojimo ar mirties, negautas pajamas, kurias darbuotojas būtų gavęs, jeigu nebūtų įvykęs nelaimingas atsitikimas, neturtinę žalą, bylinėjimosi išlaidas ir kitas individualiai aptartus nuostolius.