Jeigu esate krovinių vežėjas, pagal CMR konvenciją (1956 m. gegužės 19 d. Tarptautinio krovinių gabenimo keliais sutarties konvencija, papildyta 1978 m. liepos 5 d.) ir Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksą, vietinių pervežimų atveju, esate atsakingas už patikėtą gabenamą krovinį. Krovinio gabenimo metu gali atsitikti atvejų, kuomet krovinys gali būti apgadintas avarijos metu arba dėl trečiųjų asmenų nusikalstamos veikos. Taip pat jis gali būti pavogtas arba kilus gaisrui, sunaikintas. Gabenant reguliuojamos temperatūros krovinius, jie gali būti sugadinti sutrikus temperatūros reguliavimo įrangai. Žinoma, gali ir kiti nenumatyti, staigūs ir netikėti atvejai, kuomet krovinio savininkas gali patirti nuostolius dėl krovinio vežėjo kaltės.

Vežėjo civilinės atsakomybės draudimas, kitaip vadinamas CMR draudimas padeda sumažinti vežėjo veiklos riziką, kurio pagrindu draudimo bendrovė atlygintų žalą krovinio savininkui dėl draudžiamo įvykio.

Gabenant krovinius tarptautiniais maršrutais draudimas atlygins žalą pagal CMR konvenciją, o gabenant krovinius Lietuvos teritorijoje – pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksą).

Vežėjo civilinės atsakomybės draudimas (CMR draudimas) atlygins šiuos patirtus nuostolius:

– Žala gabenamam kroviniui.

Krovinio savininko patirti finansiniai nuostoliai dėl netinkamai įvykdytų įsipareigojimų pagal krovinio pervežimo sutartį.

– Įstatymais numatytos krovinio gelbėjimo, priverstinio sunaikinimo ir pašalinimo išlaidos.

– Žala, padaryta gabenamu kroviniu tretiesiems asmenims.

– Žala, patirta laikinai patikėtiems konteineriams, priekaboms ir puspriekabėms.

Draudimo bendrovė taip pat atlygina teismo išlaidas, kurios atsiranda teisminių procesų metu bylinėjantis su ieškovais dėl pretenzijų už apgadintus, sunaikintus krovinius.