Krovinių draudimas sumažina verslo rizikas ir suteikia patikimas garantijas, kad įvykus draudžiamajam įvykiui bus atlyginti nuostoliai už prarastą arba apgadintą krovinį.

Galima apdrausti visų rūšių transporto priemonėmis gabenamus krovinius, transportuojamus Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų.

Draudimo sąlygos parenkamos individualiai, atsižvelgiant į krovinio vertę, rūšį, įpakavimą, pervežimo kryptį ir maršrutą, pasirinktą transporto rūšį, perkrovimo vietas ir pervežimo intensyvumą (vienkartinis ar reguliarūs reisai) bei kitas rizikas.

Galimas draudimo apsaugos pasirinkimas:

 • Visų rizikų draudimas
 • Išvardintų rizikų draudimas, kuris atlygina nuostolius, atsiradusius dėl:
  • vagystės arba plėšimo;
  • gamtinių jėgų;
  • gaisro arba sprogimo;
  • transporto priemonės avarijos;
  • krovinio arba jo dalies nukritimo ant žemės arba į vandenį.

Papildomos sąlygos su krovinio gabenimo susijusioms išlaidoms apdrausti:

 • Krovinio vežimo į paskirties vietą mokestis (frachtas).
 • Planuojamas pelnas, (10% krovinio vertės).