Draudimo apsauga galioja nuo išvardintų rizikų (ugnies, gamtinių jėgų, vandalizmo, vagystės, gedimų ir kt.) arba nuo visų rizikų jūsų įmonės pastatams (kartu su sklypo teritorijoje esančiais inžineriniais tinklais), gamybinei, biuro ir kitai įrangai, sandėliuojamoms atsargoms, žaliavoms, prekėms ir kitam turtui.

Papildomai galima apdrausti investicijas į ilgalaikį turtą, išlaidas draudimo vietai sutvarkyti po draudžiamo įvykio, grynuosius pinigus seife arba kasoje, reklamos stendus, įmonės nešiojamą įrangą (kompiuterius, telefonus) komandiruočių metu Europoje bei kitas sutartas papildomas išlaidas, kurias jūsų įmonė galėtų patirti draudžiamo įvykio metu.

Mobiliosios technikos draudimas

Suteikia draudimo apsaugą žemės ūkio, kelių remonto, statybos, miško, krovos ir sandėliavimo bei kitiems mobiliems įrenginiams.

Mobiliuosius įrenginius galima drausti nuo avarijos, vagystės, nuskendimo, krovinio užkritimo, atsitrenkimo, gamtinių jėgų, ugnies, vandalizmo ir kitų rizikų.