UAB draudimo kompanija “Lamantinas” įsikūrė 1994m. lapkričio mėn. Įstatinis kapitalas – 3,85 mln. eurų. Bendrovės akcijos priklauso vienam fiziniam asmeniui. Pagrindinė kompanijos vykdoma veikla – atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimas. Dar 1998 m. UAB “Lamantinas” susidomėjo šia draudimo rūšimi. Pagal šią draudimo rūšį “Lamantinas” užima didžiausią rinkos dalį ir tikisi šią poziciją išlaikyti ateityje.

Kaip veikia atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimas?

Draudiminis įvykis yra draudimo liudijime (polise) – garantijoje nurodytų importo – eksporto muitų ir mokesčių nesumokėjimas.
Apie draudiminį įvykį draudiką informuoja LR muitinės įstaigos.
Draudimo išmoka sumokama muitinės įstaigai per laikotarpį, nustatytą sutartyje su LR Muitinės departamentu.
Draudimo išmokos dydį nurodo muitinė pateiktoje pretenzijoje, pridedant dokumentus, įrodančius Draudėjui priskaičiuotų muitų ir kitų mokesčių sumą. Draudimo išmokos dydis negali būti didesnis už draudimo liudijime (polise) – garantijoje nurodytą draudimo sumą.
Draudėjui dalinai įvykdžius savo įsipareigojimus (sumokėjus muitinei dalį muitų ir mokesčių), draudimo išmokos suma mažinama Draudėjo sumokėta suma.
Draudikui, išmokėjus muitinei draudimo išmoką, tos sumos ribose pereina reikalavimo teisė, kurią turėjo muitinė pagal galiojančius įstatymus, į Draudėją.