Vadovų ir vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas (angliškai D&O) suteikia apsaugą įmonės vadovams ir vadovaujantiems asmenims nuo galimų teisinių ginčų ir finansinių nuostolių. Tai nuostoliai, atsirandantis dėl jų pareigų ir sprendimų, priimtų organizacijos veikloje, atliekant priskirtas vadovavimo ir priežiūros funkcijas.

Vadovai gali būti asmeniškai atsakingi už savo įmonės veiklą, o tai gali prieštarauti jų asmeniniams finansiniams interesams. Draudimas leidžia jiems jaustis saugiau atliekant kasdienes savo pareigas.

Apdraudžiamas fizinis asmuo, vadovas ar kitas vadovaujantis asmuo, valdybos narys.

Kokie nuostoliai yra atlyginami?

  • Apdraustojo teisinės gynybos išlaidos
  • Nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų patirti finansiniai nuostoliai dėl Apdraustojo neteisėtų veiksmų
  • Įvykio tyrimo išlaidos

Vadovų draudimas D&O: mielai suteiksime daugiau informacijos: Kontaktai

Directors_and_officers_liability_insurance