Remiantis transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatomis, visos Lietuvoje registruotos transporto priemonės tūri būti apdraustos civilinės atsakomybės draudimu.

Draudikas atlygina žalą tretiesiems asmenims (jų turtui ir sveikatai) dėl draudėjo kaltės įvykus eismo įvykiui.

Kas yra apdraudžiama:

  • nukentėjusio asmens transporto priemonė;
  • nukentėjusio automobilio vairuotojas ir keleiviai;
  • nukentėjusiame automobilyje esantis turtas;
  • kaltininko automobilyje važiavę keleiviai;
  • kitas turtas, pvz.: kelio atitvaras, šviesoforas, tvora, ir pan.