Draudimo objektas yra turtinis interesas, susijęs su sveikatos išlaidomis.

Apmokamos šios sveikatos priežiūros paslaugos:

 • ambulatorinis gydymas;
 • bendrosios praktikos gydytojo, gydytojo specialisto konsultacijos ir gydymas;
 • specialistų konsultacijos ir gydymas;
 • diagnostiniai tyrimai, būtini diagnozei nustatyti;
 • stacionarinis gydymas;
 • medicininė reabilitacija;
 • odontologijos praktikos paslaugos;
 • medikamentai, medicinos pagalbos priemonės;
 • optikos priemonės;
 • skiepai;
 • profilaktinis darbuotojų sveikatos tikrinimas;
 • sveikatos stiprinimo paslaugos.