Laivų draudimas gali kompensuoti nuostolius, atsiradusius dėl:

  • laivo sunaikinimo, sugadinimo ar vagystės navigacijos sezono ir/ar laivo saugojimo metu;
  • laivo susidūrimo su kitais laivais ar kitais objektais;
  • žalos fiziniam asmeniui ar jo turtui;
  • gamtos užteršimo
  • kitų sutartyje numatytų rizikų.

Draudimo apsauga yra aktuali jachtoms, kateriams, vandens motociklams, valtims ir kitoms nekomercinėms ir komercinėms vandens transporto priemonėms. Apdraudžiamas pats laivas kartu su stacionaria laivo įranga ir kitais daiktais, kurie yra būtini eksploatuojant laivą.

Taip pat apdraudžiama laivo savininko, valdytojo ir kapitono, laivo komandos bei kitų laivo įgulos narių civilinė atsakomybė.