Linkime Jums atvirumo naujovėms, energijos ir gerovės bei
drąsių minčių, kurios virs sėkmingais darbais ateinančiais metais !

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

FILLIX DRAUDIMO BROKERIŲ komanda

We wish you openness to innovation, energy and well-being,
bold thoughts, that will lead to successful works in the upcoming year!

Merry Christmas and Happy New Year!

FILLIX INSURANCE BROKERS team