Šiemet draudimo rinka Lietuvoje auga lėtesniu tempu nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu.

2019 m. pirmąjį ketvirtį šalyje veikiančių draudimo įmonių pasirašyta draudimo įmokų suma sudarė 231,8 mln. Eur. Palyginti su praėjusiais metais, rinka išaugo 6 proc. (2018 m. pirmąjį ketvirtį ji padidėjo 18,3 proc.).

„Skirtingai nei ankstesniais metais, didžiausią įtaką ne gyvybės draudimo rinkos augimui turėjo turto draudimas, o ne transporto priemonių draudimo rūšys, kurios anksčiau daugiausia augino draudimą. Tradicinis gyvybės draudimas su kaupimo elementu praranda populiarumą, todėl jo apimtis ir toliau mažėjo. Gyvybės draudimo rinkos kertinis akmuo tebėra investicinis gyvybės draudimas, tačiau žemų palūkanų normų aplinkoje draudėjų lūkesčiai dėl šios rūšies draudimo yra santūrūs, todėl naujų tokio draudimo sutarčių pasirašymo tempas nedidėja“, – sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

2019 m. pirmąjį ketvirtį ne gyvybės draudimo įmokų suma, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, išaugo 5,9 proc. (iki 169,2 mln. Eur). Jų augimo tempas buvo net 15,8 proc. p. mažesnis nei prieš metus. Turto draudimo įmokų suma padidėjo net 16,6 proc. ir sudarė 33,4 mln. Eur. Gyvybės draudimo sektorius per metus išaugo 6,4 proc. (iki 63 mln. Eur 2019 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje), augimo tempas sumažėjo 3,7 proc. p. Investicinio gyvybės draudimo įmokos sudarė 38,3 mln. Eur, tai yra 8,9 proc. daugiau nei prieš metus. Sveikatos draudimo įmokos, kurios iš esmės yra papildomos rizikos sudarant gyvybės draudimo sutartis su kaupimo elementu, išaugo 7,1 proc. ir sudarė 8,0 mln. Eur. 2019 m. pirmąjį ketvirtį išmokėta 124,6 mln. Eur draudimo išmokų, t. y. 8,2 proc. daugiau nei prieš metus. Draudimo įmonių valdomo turto vertė 2019 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė daugiau kaip 1,6 mlrd. Eur ir, palyginti su 2018 m. pabaiga, padidėjo 4,1 proc., o palyginti su suma prieš metus (2018 m. I ketvirčio), išaugo 7,3 proc. Turto augimą lėmė ne tik po svyravimų atsikūrusi investicinio gyvybės draudimo turto suma, tačiau ir apskaitos metodų pakeitimai. 2019 m. pirmąjį ketvirtį šalyje registruotos draudimo įmonės uždirbo 11 mln. Eur pelno (toks sektoriaus rezultatas buvo ir 2018 m. pirmąjį ketvirtį), iš devynių įmonių dvi patyrė nuostolį. 2019 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje šalyje draudimo paslaugas teikė 9 Lietuvoje registruotos įmonės ir 11 kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse registruotų įmonių filialų, taip pat veikė 95 draudimo brokerių įmonės.

Šaltinis: https://www.lb.lt/lt/naujienos/draudimo-rinka-auga-bet-leciau-nei-pernai