Šio draudimo tikslas – apsaugoti Jūsų ir Jūsų šeimos finansinį saugumą įvykus nelaimingam atsitikimui, kai laikinai arba visam laikui prarandamas darbingumas, arba mirties atveju.