Patvirtinta Pozicija dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių sąlygų

 

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Poziciją dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių sąlygų.

Anot Priežiūros tarnybos, pasitaiko atvejų, kai į transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis įtraukiamos sąlygos, kuriomis nustatomi apribojimai tam tikrų kategorijų asmenims (nurodoma, jog transporto priemonių nevairuos tam tikrų požymių, pavyzdžiui, vairavimo stažo ar amžiaus neatitinkantys asmenys). Šių sąlygų nesilaikymas traktuojamas kaip transporto priemonės savininko (draudėjo) pareigos pranešti apie rizikos pasikeitimą nesilaikymas, todėl atsakingas draudikas įgyja teisę pareikšti draudėjui reikalavimą grąžinti dalį nukentėjusiajam trečiajam asmeniui išmokėtos draudimo išmokos. Tokia praktika, Lietuvos banko manymu, neatitinka nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų.

Pozicijoje teigiama, kad draudikas visą draudimo rizikos mastą turi įvertinti prieš sudarydamas draudimo sutartį. Draudėjo ir draudiko susitarimas apriboti (sumažinti) draudiko prisiimamą draudimo riziką šiuo atveju prilygintinas draudimo apsaugos siaurinimui. Toks susitarimas neatitinka Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, o jo nesilaikymo pagrindu reiškiami reikalavimai draudėjui laikytini neturinčiais teisinio pagrindo.

Lietuvos bankas atkreipia dėmesį, kad ši Pozicija negali būti vertinama kaip oficialus teisės aktų aiškinimas ar kaip Priežiūros tarnybos sprendimas konkrečiu atveju.

 

Šaltinis: Lietuvos Bankas, 2013-02-26

 

Spausdinti « Atgal

 

 

 

 

Algirdo g. 6-3, LT-03220 Vilnius, Lietuva
tel.: +3705 2312820
faks.: +3705 2312821
mob.: +370650 43334
el. paštas: fillix@fillix.lt     

line bottom small1